Přejít na obsah Přejít na navigaci

Akreditované programy

Aktuálně realizované vzdělávací programy:

 

Termín konání: vždy ve čtvrtek 19.10.2023, 02.11.2023 a 16.11.2023, v době 9:00 – 14:30 hod. 

Pozn.  - jedná se o program v rozsahu 18 hodin rozdělených do 3 vzdělávacích dnů.     

Účastníci: Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména vedoucím oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucím odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. 

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a základních východiscích a principech sociálně-právní ochrany dětí a možnostech interdisciplinární spolupráce. Podstatná část vzdělávacího programu se zabývá kompetencemi pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a jejich rozvojem. Obsahem vzdělávání je také otázka hranic mezi pracovníkem a klientem a minimalizace psychosociálních rizik u pracovníků. Vzdělávací program také obsahuje také téma vedení týmu sociálně-právní ochrany dětí a vytváření pozitivního obrazu pracoviště. 

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

 

Termín konání: 12. října 2023 v době od 9:00 do 15:30 hod.     

Účastníci: Vzdělávací program je určen všem, kteří spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí, především pracovníkům pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pracovníkům poraden pro rodinu, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a začínajícím pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Obsah: 

Přicházíte ve své práci do kontaktu s orgány sociálně-právně ochrany dětí a jste žádáni o podávání informací a zpráv o dětech? Potřebujete se zorientovat v systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR? Potřebujete znát možnosti pomoci ohroženým dětem? Máte zájem o interdisciplinární spolupráci? Potřebujete získat přehled o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti sociálně-právní ochrany dětí?

Na tyto a další otázky je zaměřen obsah vzdělávacího programu, který je rozdělen do následujících bloků:

    • Sociálně-právní ochrana dětí – Úmluva o právech dítěte, východiska, principy
    • Činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí
    • Problematika dětí žijících mimo vlastní rodinu
    • Spolupráce, oprávnění, povinnosti a sankce vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochrany dětí

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

 

Další vzdělávací programy