Přejít na obsah Přejít na navigaci

Terapie poruch attachmentu - DDP

Pro koho

Osoby, které pečují o dítě s poruchou vztahové vazby – především osvojitelé a pěstouni.

Popis

Dyadická vývojová terapie (DDP) je unikátní nástroj pomoci dítěti s poruchou vztahové vazby.

Terapeut nabízí dítěti vztah, zájem a bezvýhradné přijetí, pomáhá mu vyrovnat se s jeho minulostí, aby mohlo žít v přítomnosti a plánovat svou budoucnost.

DDP je rodinnou terapií. Pěstouni a adoptivní rodiče se stávají nedílnou součástí terapeutické práce, společně s terapeutem pomáhají dítěti, aby se cítilo být v bezpečí a znovu začalo věřit lidem okolo sebe, aby porozumělo samo sobě i světu okolo, aby se začalo vnímat jako dobré a láskyhodné a bylo tak schopné přijmout to nejcennější, co mu nabízejí – blízký a bezpečný vztah. Pro jejich přístup zavádí Daniel Hughes, zakladatel DDP, pojem terapeutického rodičovství. Jedná se zpravidla o dlouhodobou terapeutickou práci. Setkání se uskutečňují v terapeutické místnosti v sídle organizace.

Cena

950 Kč/hodinu terapeutické práce.

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Hofrová
Telefon: 774 989 439
E-mail: veronika.hofrova@strop-zlin.cz