Přejít na obsah Přejít na navigaci

Sociálně-právní ochrana dětí pro manažery

Akreditace MPSV -  č. A2023/0298-VP

 

Pro koho je seminář určen?

Vzdělávací program je zaměřen zejména pro vedoucí odborů sociálních věcí a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů.

Obsah semináře:

 1. den
 • Základní východiska SPOD
 • Kompetence, oprávnění a povinnosti orgánů SPOD a spolupracujících subjektů
 • Interdisciplinární spolupráce
 1. den
 • Předpoklady pracovníků pro výkon SPOD
 • Kompetence pracovníků SPOD a jejich rozvoj
 1. den
 • Kompetenční model vedoucího pracovníka SPOD
 • Vybrané nástroje vedení
 • Design pracoviště SPOD

 

Cílové kompetence:

Účastníci si prohloubí znalosti o základních východiscích a principech SPOD, orgánech sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujících subjektech a možnostech spolupráce s nimi.  Účastníci si prohloubí znalosti o předpokladech pracovníků pro výkon SPOD, získají dovednosti v práci s kompetenčním modelem. Účastníci získají znalosti o možnostech rozvoje pracovníků a budou mít možnost reflektovat svoji praxi. Účastníci získají přehled o nástrojích pro vedení týmu a informace o vytváření pozitivního obrazu pracoviště a komunikaci uvnitř i vně pracoviště.

Rozsah semináře: Celkem 18 hod., rozdělených do 3 dnů.

Realizace: Frekvence jednotlivých vzdělávacích dní je 14 dní.

Termín:  23. 5. 2024, 6. 6. 2024, 20. 6. 2024

Počet účastníků: maximálně 15 osob

Cena: 5 800,- Kč

Místo konání: Sídlo organizace STROP, z.ú. Zlín, Dlouhá 2699.

Možná domluva při naplnění počtu účastníků na realizaci vzdělávací akce v jiném místě. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Veroniku Hofrovou.

Lektorka: Mgr. Helena Miklová

Více než 20 let se zabývá problematikou ohrožených rodin a dětí na pozicích vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí sociálního odboru krajského úřadu.

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Sociologie a Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích.

Přihláška na seminář:

 

Přihlášku vyplnil: