Přejít na obsah Přejít na navigaci

Facilitace

Pro koho

Sociální pracovnice OSPOD, svolavatelé případových konferencí.

Popis

V rámci přípravy případové konference (dále jen PK) poskytujeme poradenství ohledně definice zakázky, pojmenování otázek, které budou na PK řešeny, definice cílů PK. Pomáháme stanovit okruh účastníků PK (včetně účasti dítěte), způsob, jakým budou informováni o tom, jak PK probíhá a jaký je její smysl, motivace účastníků k účasti na PK, pojmenování možných rizikových oblastí v průběhu PK.

Facilitace případové konference – zahrnuje úvodní konzultaci facilitátora se svolavatelem a samotné vedení (facilitaci) PK. V rámci úvodní konzultace se facilitátor seznamuje s cílem a účastníky případové konference, podmínkami a riziky PK. Svolavatel může specifikovat vlastní požadavky ve vztahu k facilitátorovi. Facilitátor je odpovědný za proces jednání, do obsahu nezasahuje nabízením vlastních řešení.

Facilitátorky

Mgr. Veronika Hofrová
Mgr. Kateřina Kočí

Cena

500 Kč/hodinu přípravy PK
500 Kč/hodinu úvodní konzultace facilitátora se svolavatelem PK
950 Kč/hodinu facilitace
cestovné 7 Kč/km cesty tam i zpět.

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Hofrová
Telefon: 774 989 439
E-mail: veronika.hofrova@strop-zlin.cz