Přejít na obsah Přejít na navigaci

Kazuistické semináře a reflexní případová setkání

Pro koho

Pracovníci v sociální oblasti se zaměřením na ohrožené děti a jejich rodiny (pracovníci OSPOD, pracovníci sociálních služeb, kteří pracují s dětmi a rodinami, pracovníci doprovázejících organizací a ZDVOP, pracovníci v oblasti školství (pracovníci dětských domovů, pedagogicko psychologických poraden, školní psychologové, pedagogové, vychovatelé apod.)

Popis

Kazuistické semináře a reflexní případová setkání jsou osvědčenou formou k získání nebo prohloubení znalostí a dovedností pracovníků, a to na základě konkrétní kazuistiky jednoho z účastníků.

Odborní pracovníci různých profesí a organizací přispívají svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi k řešení problému. Poznatky a zkušenosti získané na kazuistickém semináři mohou následně využít ve své praxi. Cílem kazuistického semináře není hodnocení již přijatých kroků, ale získání podnětů a případných možností řešení. Kazuistický seminář je veden lektorem, semináře se uskutečňují zpravidla v sídle organizace zpravidla pro skupinu 6 - 12 osob. Doba trvání kazuistického semináře je 2 hod.

Cena

200,- Kč za jednoho účastníka.

Kontaktní osoba

Mgr. Helena Miklová
Telefon: 776 179 165
E-mail: helena.miklova@strop-zlin.cz