Přejít na obsah Přejít na navigaci

Terapeutické rodičovství

Pro koho

Osoby, které pečují o dítě s poruchou vztahové vazby – především osvojitelé a pěstouni.

Popis

Terapeutické rodičovství je specifický výchovný styl, který umožňuje léčbu poruch attachmentu a raného traumatu. Vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaveno na základech terapie DDP (Dyadická vývojová terapie). Pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu, poskytujeme vedení v metodách terapeutického rodičovství.

Zároveň nabízíme pro osvojitele i pěstouny z jiných organizací Kurz terapeutického rodičovství. Kurz nabízí hluboký vhled do problematiky péče o děti s vývojovým traumatem a poskytuje praktické rady, jak těmto dětem pomoci k uzdravení. Nabízí také možnost v bezpečném prostředí skupiny zpracovat a řešit náročné situace, které každodenní péče o svěřené děti přináší.

Kurz se skládá z 18 tříhodinových setkání (celkem 54 hodin), probíhá ve skupině velikosti 10 – 15 osob.

Cena

Kurz: 10 800 Kč/jeden účastník.

 

V září 2024 otevíráme druhý běh kurzu Terapeutického rodičovství - bližší informace najdete zde.

Kontaktní osoba

Mgr. Jarmila Plevová
Telefon: 776 566 948
E-mail: jarmila.plevova@strop-zlin.cz