Přejít na obsah Přejít na navigaci

Odborné psychologické konzultace

Pro koho

Sociální pracovnice a pracovníci OSPOD ORP a krajských úřadů.

Popis

Konzultace s psychologem při řešení konkrétního případu dítěte v oblastech:

  • identifikace potřeb dítěte,
  • emoce a chování dítěte,
  • reakce dítěte na změnu, ztrátu,
  • trauma a následky traumatu u dítěte, komplexní vývojové trauma,
  • rizika a výhody možných řešení konkrétní situace pro dítě.

Na základě konzultace může psycholog zpracovat záznam o průběhu konzultace, kde budou písemně zachyceny podstatné body, výstupy a závěry konzultace, včetně doporučení. Zánam může být podkladem pro vyhodnocení potřeb dítěte a tvorbu IPOD.

Konzultace je možné poskytovat v místě dle dohody nebo on-line.

Cena

900 Kč/hodinu konzultace.
pozn.: při osobním jednání v místě sídla OSPOD bude k ceně připočteno cestovné v ceně 7 Kč/km cesty tam i zpět.

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Hofrová
Telefon: 774 989 439
E-mail: veronika.hofrova@strop-zlin.cz