Přejít na obsah Přejít na navigaci

Když zlobení není zlobení II

Seminář akreditován MŠMT -  č.j.: MSMT- 27946/2022-4-993, ze dne 10. 01.2023

 

Jak pracovat ve škole s dětmi, které trpí poruchou vztahové vazby? Jak jim pomoci začlenit se do kolektivu? Jaké metody a přístupy může používat učitel či asistent pedagoga, aby se dítě cítilo ve třídě bezpečně?

Tyto otázky pomůže zodpovědět seminář Děti s poruchou vztahové vazby ve škole II. aneb Když zlobení není zlobení

Seminář je určen pro metodiky prevence, výchovné poradce, učitele mateřských škol, učitele 1. stupně základních škol, učitele speciálních škol, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, speciální pedagogy volného času a psychology.

Obsah semináře:             - projevy dítěte s poruchou vztahové vazby ve škole

                                               - strategie ke zvládnutí projevů dětí, postupy pro pedagogy

                                               - jak komunikovat s rodiči dětí s poruchou vztahové vazby

 

Podmínkou pro účast na semináři je absolvování Děti s poruchou vztahové vazby ve škole I. aneb Když zlobení není zlobení.

Lektorský tým:

Mgr. Veronika Hofrová

Psycholožka, od roku 1999 pracuje v oblasti péče o ohrožené děti v letech 1999 – 2002 v oblasti státní správy, od roku 2002 v organizaci STROP, z. ú., kterou založila. Tuto organizaci od jejího založení řídí a zároveň v ní působí jako psycholog se zaměřením na děti umístěné mimo svou biologickou rodinu a na pěstounskou péči.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a dále řadu specializačních kurzů či výcviků (Supervize v pomáhajících profesích, kurz lektorů Pride, výcvik ve facilitaci, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – level one).

 

Mgr. Jarmila Plevová

Sociální pracovnice. Od roku 2013 pracuje v doprovázející organizaci STROP, z. ú. jako klíčová pracovnice pěstounů.  Zajímá se o témata Attachmentu, identity, komunikace a kontakty s biologickou rodinou dítěte.

V minulosti se profesně věnovala odbornému sociálnímu poradenství a mediaci  v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně, dále v téže organizaci poskytovala poradenství obětem domácího násilí. V krátkém období se věnovala supervizi v oblasti sociálních služeb.

Na Univerzitě Tomáše Bati vystudovala obor Sociální pedagogika a obor Řízení nestátních neziskových organizací. V únoru 2022 absolvovala Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči a dále absolvovala praktický výcvik Terapeutického rodičovství. 

 

 

Cena: 950 Kč

 

Program můžeme realizovat přímo ve vaší škole. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Veroniku Hofrovou.