Přejít na obsah Přejít na navigaci

Spolupráce školy s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Seminář akreditován MŠMT -  č.j.: MSMT- 27946/2022-4-993, ze dne 10. 01.2023

 

Školy a školská zařízení někdy více, někdy méně spolupracují v zájmu dětí s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Jaký cíl má tato spolupráce? Jaké jsou kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí? Jaký obsah a formu by měla spolupráce mít?

Tyto otázky pomůže zodpovědět seminář Spolupráce školy s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro metodiky prevence, výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení, učitele mateřských, základních a speciálních škol, speciální pedagogy a psychology.

Obsah semináře:

  • Sociálně-právní ochrana dětí – vymezení pojmu, legislativní ukotvení, příklady z praxe
  • Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí – přehled kompetencí orgánů sociálně-právní ochrany dětí
  • Povinnosti a oprávnění škol a školských zařízení vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

Lektorka: Mgr. Helena Miklová

Více než 20 let se zabývá problematikou ohrožených rodin a dětí na pozicích vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí sociálního odboru krajského úřadu.

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Sociologie a Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích.

 

Cena: 950 Kč

 

Program můžeme realizovat přímo ve vaší škole. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Veroniku Hofrovou.