Přejít na obsah Přejít na navigaci

Principy práce

Společně s

Je pro nás důležité umět spolupracovat a pracovat v týmu. Tam, kde se naše práce dotýká jiných lidí, je důležité dát hlavy dohromady, protože víc hlav víc ví. Každý v týmu má svou nezastupitelnou roli.

Talentem

Náš talent - to je naše vzdělání, praxe, nadšení a zapálení pro věc, otevřenost přijímat nové věci a pořád se učit. Také se snažíme v každém, s kým pracujeme, hledat právě ten jeho talent, jeho jedinečnost – u dětí i u pěstounů.

Respektem

K lidem, se kterými pracujeme, přistupujeme s respektem – ke kolegům, spolupracovníkům, klientům. K dětem, k pěstounům či jiným pečovatelům, k rodičům a k rodinám, ze kterých děti přichází.

Odvahou a

Chceme věci kolem sebe stále posouvat k lepšímu, nechceme chodit jen vyšlapanými cestičkami. Nechceme ustrnout na místě, chceme jít dál a k tomu je třeba odvahu – zkoušet nové cesty, otvírat nové pohledy a pořád se učit. A taky i odvahu přiznat si, že jsme se mýlili.

Partnerstvím

Jsme otevření ke spolupráci s dalšími odborníky, organizacemi, institucemi či dobrovolníky, ale hlavně s dětmi, s pěstouny, osvojiteli, s rodiči a rodinami dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Vnímáme je jako naše partnery, bereme je vážně a učíme se od nich.

pro děti

Děti jsou v centru veškerých našich aktivit – zejména děti, které vyrůstají v pěstounské péči nebo v osvojení. Jak je uvedeno v Úmluvě o právech dítěte – „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány."

pečovatele

Pečovatelé jsou ti, kteří jsou dětem nejblíž – pěstouni a osvojitelé. Znají ho nejlépe, naplňují jeho potřeby a naším úkolem je být jim v této jejich roli oporou. Více o tom si můžeme přečíst zde.

odborníky

Sociální pracovníci, pedagogové, psychologové, psychiatři, speciální pedagogové a řada dalších, kteří se pracují v oblasti výchovy, vzdělávání a dalších služeb pro děti a jejich rodiny – těm všem nabízíme odbornou podporu.