Přejít na obsah Přejít na navigaci

Role orgánů SPOD a možnosti spolupráce

Seminář akreditován MPSV -  akreditace č. A2023/0300-SP

Co je hlavním posláním sociálně-právní ochrany dětí? Jakými principy a zásadami se sociálně-právní ochrany dětí řídí? Kdy se dítě považuje za ohrožené? Jaké jsou kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí? Jaké práva a povinnosti mají organizace a fyzické osoby? Jaké jsou možnosti a formy ochrany ohrožených dětí?

Tyto otázky pomůže zodpovědět seminář Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí a možnosti spolupráce

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen začínajícím pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníkům organizací pověřených k výkonu sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení.

Obsah semináře:

Sociálně-právní ochrana dětí – Úmluva o právech dítěte, východiska, principy

Činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Problematika dětí žijících mimo vlastní rodinu

Spolupráce, oprávnění, povinnosti a sankce vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochrany dětí

Cílové kompetence:

Účastník vzdělávacího programu získá ucelený přehled o sociálně-právní ochraně dětí v ČR. Bude mít znalosti o legislativním ukotvení sociálně-právní ochraně dětí v ČR. Získá komplexní přehled o orgánech SPOD v ČR, jejich kompetencích a jejich vzájemné provázanosti. Účastník se seznámí s metodami práce pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zejména bude seznámen s vyhodnocováním potřeb dětí, sestavování individuálního plánu ochrany dítěte, rodinných a případových konferencí. Získá orientaci ve formách náhradní rodinné péče. Seznámí se s možnostmi spolupráce, oprávněními a povinnostmi fyzických a právnických osob vyplývajících ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí jednotlivých subjektů a jejich možné spolupráci a možnostech spolupráce napříč resorty.

Termín konání: 18. 4. 2024, 9:00 - 15:30

Rozsah semináře: 7 hodin

Počet účastníků: maximálně 15 osob

Cena: 1 900,- Kč

Místo konání: Sídlo organizace STROP, z.ú. Zlín, Dlouhá 2699.

Možná domluva při naplnění počtu účastníků na realizaci vzdělávací akce v jiném místě. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Veroniku Hofrovou.

Lektorka: Mgr. Helena Miklová

Více než 20 let se zabývá problematikou ohrožených rodin a dětí na pozicích vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí sociálního odboru krajského úřadu.

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Sociologie a Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích.

 

Přihláška na seminář 

Přihlášku vyplnil: