Přejít na obsah Přejít na navigaci

Supervize

Pro koho

Pracovníci v sociální oblasti se zaměřením na ohrožené děti a jejich rodiny včetně pracovníků OSPOD, pracovníci sociálních služeb, kteří pracují s dětmi a rodinami, pracovníci doprovázejících organizací a ZDVOP, pracovníci v oblasti školství (pracovníci dětských domovů, pedagogicko psychologických poraden, školní psychologové, preventisté a výchovní poradci apod.), vedoucí pracovníci v pomáhajících profesích.

Popis

Supervize je forma profesního růstu, je využívána ve všech oblastech, kde se pracuje s lidmi. Prostřednictvím supervize je možné získat podporu pro svoji profesi. Základní podmínkou pro skupinovou supervizi je vytvoření bezpečného prostředí, kde je možné hovořit o řešených situacích, o spolupráci v týmu nebo o jejich prožívání. Supervize je příležitostí ke vzdělávání, k získání podpory a nadhledu.

Supervizní setkání mohou být ve skupině v počtu 12 osob nebo o jednotlivce. Délka trvání se předpokládá 2 hod.

Cena

900 Kč/hodinu konzultace
Pozn.: při osobním jednání v jiném místě, než je sídlo organizace, bude k ceně připočteno cestovné v ceně 7 Kč/km cesty tam i zpět.

Kontaktní osoba

Mgr. Helena Miklová
Telefon: 776 179 165
E-mail: helena.miklova@strop-zlin.cz