Přejít na obsah Přejít na navigaci

Odborná platforma

Pro koho

Platforma má stálé členy, k jednotlivým tématům mohou být přizváni hosté.

Popis

Pravidelné pracovní setkávání týmu odborníků ze Zlínského kraje zaměřené na zvýšení kvality péče o ohrožené děti. Cílem platformy je rozvoj interdisciplinární spolupráce a komplexního pohledu na situace ohrožených dětí ve Zlínském kraji. Výstupy platformy je možné postoupit Poradnímu sboru KÚZK, MPSV, zastřešujícím střešním organizacím, OSPOD. Pro ověření přístupů je možné využít připravovaných Výzev ESF. Předpokladem pro fungování a dosažení cílů je odbornost, partnerství, ochota k vzájemnému naslouchání a ke spolupráci.

Společná setkání členů platformy se zpravidla konají 1x za 6 týdnů v sídle organizace.

Kontaktní osoba

Mgr. Helena Miklová
Telefon: 776 179 165
E-mail: helena.miklova@strop-zlin.cz