Přejít na obsah Přejít na navigaci

11. 4. 2023

Nové akreditované vzdělávací programy

Nové akreditované vzdělávací programy

MPSV udělilo organizaci STROP z.ú., akreditaci pro dva vzdělávací programy. Vzdělávací program Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí a možnosti spolupráce v rozsahu 7 hodin je určen pro začínající pracovníky orgánů SPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení, které s orgány SPOD spolupracují. Pro více informací se podívejte sem.

Další vzdělávací program s názvem Sociálně-právní ochrana pro manažery je především určen vedoucím oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucím sociálních odborů. Program je třídenní v celkovém rozsahu 18 hodin.  Pro více informací se podívejte sem.