Přejít na obsah Přejít na navigaci

Doprovázení pěstounů

Co Vám v rámci doprovázení pěstounů nabídneme

Už během uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče vám bude určena klíčová pracovnice.

Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se budeme nejdřív snažit co nejvíce poznat vás, vaši rodinu, dítě nebo děti, které vychováváte. Dále se budeme snažit porozumět historii dítěte, které máte v pěstounské péči.

Poradenství a terapie

Děti v pěstounské péči se zpravidla potýkají s různými těžkostmi, které plynou z jejich složité životní historie. Klíčová pracovnice nebo psycholožka vám budou pomáhat porozumět těmto těžkostem a hledat nejlepší cesty, jak dítěti pomoct. V případě potřeby můžeme nabídnout pomoc formou DDP terapie, která je přímo určená pro děti s poruchou vztahové vazby.

Vzdělávání

Klíčová pracovnice bude spolu s vámi hledat nejvhodnější způsob, jak byste si mohli zvyšovat své znalosti a dovednosti v péči o svěřené dítě.

Formy vzdělávání, které pěstounům nabízíme:

  • víkendové vzdělávání
  • kurz terapeutického rodičovství
  • jednodenní či půldenní semináře a kurzy, pořádané naší nebo jinými organizacemi
  • četba odborné literatury, případně sledování filmů a videí
  • individuální vzdělávání

Je pro nás důležité, aby forma, kterou se budete vzdělávat, a obsah vzdělávání odpovídal vašim potřebám a potřebám svěřeného dítěte.

Odlehčovací (respitní) péče

Spolu s vámi budeme hledat způsoby, jak zajistit péči o svěřené dítě v době, kdy o něj nemůže pečovat pěstoun. Pro děti, které to potřebují, pořádáme v létě týdenní respitní pobyt.

Pomoc s udržování, rozvíjením a prohlubováním sounáležitosti dítěte s osobami blízkými

Pomůžeme vám najít způsob, jak s dítětem mluvit o jeho minulosti a o jeho rodině tak, aby to pro dítě bylo léčivé. Můžeme vám pomoci zjistit informace o rodině dítěte, které mohou být pro zdravý vývoj dítěte důležité. Pokud vaše pěstounské dítě potřebuje být v kontaktu se svými rodiči nebo jinými příbuznými, budeme s nimi pracovat tak, aby jejich vzájemný kontakt byl pro dítě přínosný a smysluplný.