Přejít na obsah Přejít na navigaci

Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Dohody o výkonu pěstounské péče

Na základě pověření, vydaného Zlínským krajem, uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny na území Zlínského kraje. V současné době doprovázíme celkem 55 rodin.

Aktuálně je naše kapacita plná. Očekáváme, že nové dohody budeme uzavírat od července 2024.

Jak pracujeme

V naší práci se řídíme metodikami, vnitřními předpisy a směrnicemi. Všechny tyto dokumenty vychází z platných právních předpisů, z naší dlouholeté praxe a získaných zkušeností.
Cílem všech těchto materiálů je to, abychom poskytovali kvalitní služby všem klientům.
Níže je uveden přehled všech dokumentů našeho pracoviště, z nichž některé jsou veřejné, některé jsou pouze pro vnitřní potřebu. Dokumenty jsou členěné do skupin dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. – Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle §48 odst. 2 písem. D) až f) zák. 359/1999 Sb.

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

 • Jaké jsou cíle naší práce?
 • Jakými zásadami se řídíme
 • Jak předcházíme možným střetům zájmů
 • Naše pravidla pro přijímání darů

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

 • Jak zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod klientů – dospělých i dětí
 • Jak chráníme děti před týráním a zanedbáváním

3. Prostředí a podmínky

 • V jakém prostředí pracujeme, jaké pomůcky máme k dispozici

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

 • Jak informujeme o naší činnosti
 • Za jakých okolností můžeme odmítnout poskytnout službu

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

 • Co děláme pro to, aby děti v pěstounské péči žili běžným životem v přirozeném prostředí
 • Jak podporujeme kontakty dítěte s jeho rodinou a s osobami dítěti blízkými

6. Personální zabezpečení

 • Jak je naše pracoviště členěné, jaká je organizační struktura
 • Jaké máme požadavky na jednotlivá pracovní místa
 • Jaká oprávnění a povinnosti se vážou ke konkrétním pracovním místům

7. Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

 • Jak postupujeme při obsazování volného pracovního místa
 • Jak zaškolujeme nového pracovníky
 • Za jakých okolností u nás mohou působit dobrovolníci a stážisté
 • Jakými pravidly se řídí ostatní osoby – např. účetní, správce počítačové sítě apod.

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

 • Jak jsou hodnoceni jednotliví pracovníci a jejich práce
 • Jak si zvyšujeme svou kvalifikaci pro naši práci
 • Jak si zajišťujeme podporu pro naši práci

9. Pracovní postupy pověřené osoby

 • Jak postupujeme v naší práci

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

 • Jak postupujeme při uzavírání, změnách a případně při zrušení dohody o pěstounské péče
 • Jaký je rámcový obsah dohod o výkonu pěstounské péče
 • Jak hodnotíme průběh pěstounské péče
 • Jak zajišťujeme a organizujeme vzdělávání pěstounů

11. Předávání informací

 • Jak pracujeme s informacemi o dětech a rodinách
 • Jak si předáváme informace v rámci našeho pracoviště

12. Změna situace

 • Jak postupujeme v případě významných změn v životě dítěte a rodiny

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

 • Jaké dokumenty vedeme, co do nich píšeme
 • Kdo má právo a za jakých podmínek nahlížet do jednotlivých dokumentů a dokumentací

14. Vyřizování a podávání stížností

 • Jakým způsobem a komu je možné podat stížnost na naši práci
 • Jak s takovou stížností nakládáme
 • Podrobné informace zde

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

 • Jaké mimořádné situace mohou nastat a jak budeme postupovat, pokud nastanou

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochran

 • Co děláme pro to, aby si naše práce udržovala svou vysokou kvalitu
 • Jak zjišťujeme zpětnou vazbu na naši práci